สถานที่ตั้งที่สะดวกสะบาย…

Terms & Conditions


นโยบายการชำระเงินล่วงหน้าแตกต่างกันไปตามอัตราค่าห้องพัก ตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจใช้กับแต่ละการจองเมื่อทำการจองของคุณ อัตรามาตรฐานของเราไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอัตรามาตรฐานจะมีผล หากเราเสนออัตรายืดหยุ่นพิเศษการยกเลิกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าว